Rule 7 For Excellent English: Use Listen And Answer Stories

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.