Kako započeti učenje engleskog jezika sa English-Online?

English-Online sadrži 5 glavnih dijelova:
  1. Materijali za učenje
  2. Lični rječnik
  3. Vježbe
  4. Testovi
  5. Napredak

Materijali za učenje

Birajte materijale za učenje u skladu s Vašim vještinama i potrebama.

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.


Lični rječnik

Ovo je Vaš lični rječnik. Sve nove riječi i izrazi dodaju se u Vaš lični rječnik.


Vježbe

Za vježbanje su dostupne sve riječi iz Vašeg rječnika:


Testovi

Položite besplatne testove engleskog jezika:


Napredak

Pratite svakodnevni napredak i pokušajte biti dosljedni u učenju engleskog jezika.