Za vježbanje su dostupne sve riječi iz vašeg rječnika

Riječ-prijevod

Prevođenje engleskih riječi
Završeno: 0 od 75

Prijevod-riječ

Prepoznavanje engleskih riječi iz njihovih prijevoda
Završeno: 0 od 75

Kucanje riječi

Vježbajte pravopis engleskih riječi
Završeno: 0 od 75

Sastavljanje rečenica

Sastavljanje rečenica od nizova riječi
Završeno: 0 od 75