Za vježbanje su dostupne sve riječi iz vašeg rječnika

Riječ-prijevod

Prevođenje engleskih riječi

Prijevod-riječ

Prepoznavanje engleskih riječi iz njihovih prijevoda

Pisanje riječi

Vježbajte pravopis engleskih riječi

Sastavljanje rečenica

Sastavljanje rečenica od nizova riječi