Drake - God's Plan

3874
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.