Louis Armstrong - What A Wonderful World

1535
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.
Za prevođenje fraza pritisnite Ctrl i kliknite na više riječi.