How to Teach Reading - Lesson 2 - CVCs (3 Letter Words)

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.