One. (Introductions) At work

4948
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.