Michael Jackson, 1958-2009: He Amazed the World With His Music and Dancing

14
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.