New Seven Wonders of the World Are Announced After Voting Campaign

13
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.