Original GhostBusters Theme Song

398
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.
Za prevođenje fraza pritisnite Ctrl i kliknite na više riječi.