Do you speak English? (BBC comedy)

1783
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.