15 MINIMAL PAIRS. Do you know the right pronunciation?

11
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.