Learn English with Mr. Duncan - Lesson 18 (Small Talk)

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.